ที่พัก

โรงแรม ตักสิลา
ที่อยู่  1227/68 ถนนสมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทร +66 4371 1922 , +66 4371 1933
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม ระดับ 1-4 ดาว (รถสองแถวไม่ผ่าน)


โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล

ที่อยู่ 45/6 ริมคลองสมถวิล, ตำบลตลาด, อ.เมือง, มหาสารคาม 44000
เบอร์โทร+66 4372 2222
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม ระดับ 1-4 ดาว (รถสองแถวไม่ผ่าน)

โรงแรม นิวพัฒนา
ที่อยู่ 1227 / 68 ถ.สมถวิลราษฐ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์โทร 0 43722222
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม ระดับ 1-4 ดาว (รถสองแถวไม่ผ่าน)

โรงแรมสยามธารา พาเลซ (Siamtara Palace Hotel)
ที่อยู่ 185 หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม (มีรถสองแถวผ่าน)

โรงแรมยัวร์เพลส (Yourplace Hotel)
155 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 (มีรถสองแถวผ่าน)

 

ที่พักเพิ่มเติม