ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

1) ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน อาจารย์ บุคคลทั่วไป

2) ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน นิสิต นักศึกษา