ข้อมูลการเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล

เส้นทางที่ 1) จากกรุงเทพฯเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 23 ( ถนนแจ้งสนิท) ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เข้าสู่ตัวเมืองมหาสารคาม รวมระยะทางประมาณ 475 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2) จากกรุงเทพฯเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข๑(พหลโยธิน)แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข2(มิตรภาพ)ที่จังหวัดสระบุรีผ่านจังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 226)  เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ (ทางหลวงหมายเลข 219) ผ่านอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอบรบือ เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม รวมระยะทางประมาณ 480 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศบริการวันละหลายเที่ยวรายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต 2

บริษัท รุ่งประเสริฐทัวร์ จำกัด
vip 32 ที่นั่ง  ราคาตั๋ว 384 บาท  เวลารถออก 07:30, 09:15, 10:20, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 21:00, 22:35

vip 30 ที่นั่ง  ราคาตั๋ว 329 บาท   เวลารถออก 11:30, 20:30
vip 24 ที่นั่ง  ราคาตั๋ว 512 บาท  เวลารถออก 22:00

นครชัยแอร์
Gold Class VIP 32 ที่นั่ง ราคาตั๋ว 384 บาท เวลาออก 8:40,21.40

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์อื่น ๆ 

รถไฟ

รถไฟจากกรุงเทพจะลงที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์ประจำทาง ไปอีกระยะทางประมาณทาง 70 กิโลเมตรก็จะถึงตัวจังหวัดมหาสารคาม

เครื่องบิน

จังหวัดมหาสารคาม ไม่มีท่าอากาศยาน เครื่องบินจะต้องลงที่ท่าอากาศยานขอนแก่น หรือ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แล้วต่อรถยนต์ไปจังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 60 กิโลเมตร

ตารางการบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น

สายการบิน จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
การบินไทยสมายล์ กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ภายในประเทศ
นกแอร์ กรุงเทพ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพ-ดอนเมือง, เชียงใหม่,หาดใหญ่, ภูเก็ต ภายในประเทศ
ไทยไลอ้อนแอร์ กรุงเทพ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
กานต์แอร์ เชียงใหม่ ภายในประเทศ

ตารางการบิน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

สายการบิน จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
นกแอร์ กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ